Programy nauczania pływania

Poziomy zaawansowania dla dzieci

Wierzymy, że solidne przygotowanie techniczne naszych podopiecznych przyczyni się do osiągania przez nich sukcesów nie tylko sportowych, a ciężka praca włożona w trening, będzie wspaniałym źródłem życiowych doświadczeń na przyszłe dorosłe życie.

 

OSWAJANIE

Zajęcia przewidziane dla najmłodszych (4-6 lat) uczestników naszych zajęć. Poprzez zabawę i różnego rodzaju formy ruchowe w wodzie, dzieci stopniowo będą nabierały pewności siebie w środowisku wodnym.  Dzieci oprócz przyjmowania prawidłowej pozycji w wodzie, wydechów oraz skoków i wślizgów będą opanowywały podstawowe elementy pływania na brzuchu i plecach. Tutaj ich nieodłącznym przyjacielem na jakiś czas będzie „makaron” :)

SEKCJA A

Przygotowana z myślą o dzieciach starszych, tj. od 6-ego roku życia, oswojonych

z wodą. W programie, ćwiczenia prawidłowej pracy nóg w kraulu i na grzbiecie, nurkowanie i ćwiczenia oddechowe, wprowadzenie do pracy ramion w kraulu i całościowe opanowanie stylu grzbietowego.

SEKCJA B

Na tym etapie dzieci, które opanują założenia programowe z sekcji A uczyć się będą całościowej techniki pływania kraulem, a także prawidłowych schematów oddychania w dotychczas opanowanych stylach. W miarę wzmacniania się gorsetu mięśniowego Państwa pociech zostaną im przekazane podstawy pływania żabką, a także zasady prawidłowego wykonywania nawrotów w pływaniu na piersiach i grzbiecie.

SEKCJA C

Celem dydaktycznym na tym etapie jest całościowe opanowanie stylów grzbietowego, kraula oraz żabki. Doskonalenie nawrotów (faza podwodna), nauka skoków startowych oraz wprowadzenie do stylu motylkowego – wraz z nawrotami.

SEKCJA D

Dzieci, które zostaną objęte szkoleniem w sekcji D będą wtajemniczane w świadomą kontrolę swojego ciała w celu perfekcyjnego opanowania techniki pływania wszystkimi stylami. Dopracowywane będą również skoki startowe oraz nawroty, natomiast obciążenie treningowe zdecydowanie będzie wzrastać wraz z poczynionymi przez dzieci postępami.

Poziomy nauki pływania dla dorosłych

D1 – ćwiczenie podstawowych elementów takich jak nauka i rozwijanie równowagi, pływalności, prawidłowej pozycji w wodzie. Zrozumienie prawidłowej techniki pracy nóg oraz jej opanowanie w celu swobodnego przepływania 25m powtórzeń z deską, a następnie bez. Dokładanki do kraula i stylu grzbietowego.

D2 – osoby dobrze radzące sobie w wodzie głębokiej oraz swobodnie przepływające zadania z deską pływacką. Nacisk położony na swobodne oddychanie w kraulu oraz zwiększenie szybkości pływania poprzez poprawienie koordynacji i techniki pracy ramion zarówno stylu grzbietowego jak i kraula. Wprowadzenie do techniki tzw. stylów osi krótkiej tj. klasycznego oraz motylkowego. 

D3 – grupa o charakterze treningowym, w której większa objętość pływania ma na celu rozwinięcie wytrzymałości wysiłkowej, ale także poprawę kroku pływackiego. Ćwiczenia z wykorzystaniem wszystkich 4 stylów pływania.