Polityka prywatności

1 Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorca Piotr Litkowicz, ul. Marymoncka 69a/8, 01-802 Warszawa, tel. 792332260, info@swimple.pl prowadzący firmę Swimple szkoła pływania.

2 Dane osobowe podane w procesie rezerwacji miejsca są niezbędne do prawidłowej realizacji szkolenia przez Swimple szkoła pływania, a wgląd do ich treści mają organizator oraz zatrudnieni instruktorzy.

3 Podstawową formą kontaktu ze szkołą pływania jest  Państwa adres mailowy, na który Swimple wysyłać będzie wiadomości wyłącznie dotyczące organizacji szkolenia, ważnych komunikatów lub nadchodzących zapisów na kolejne edycje kursów.

4 Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji usługi, a odmowa ich podania skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

5 Przetwarzane przez Administratora dane mogą zostać powierzone firmom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną szkoły pływania, ale wyłącznie w celach niezbędnych do jej funkcjonowania.

6 Państwa dane będą archiwizowane na czas 5 lat od daty zakończenia ostatniego kursu.

7 W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8 Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9 Pozostałe kwestie są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

10 Akceptując powyższy regulamin wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa dla potrzeb prawidłowej realizacji zajęć.

11 Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania na adres email informacji wysyłając odpowiednią wiadomość z prośbą o wyłączenie subskrypcji na adres info@swimple.pl.