Licencje PZP

Od 2021 roku, wszyscy uczestnicy zajęć pływackich w Swimple mogą starać się o wyrobienie licencji Polskiego Związku Pływackiego. 

Ponadto, nasi utalentowani pływacy będą mogli spróbować swoich sił na imprezach sportowych dotychczas zarezerwowanych wyłącznie dla zawodników trenujących pływanie.

Dorośli, przed Wami otwierają się szerokie wody pływania Masters :)

Co zrobić aby uzyskać licencję polskiego związku pływackiego?

Aby otrzymać licencję należy przesłać na adres licencje@swimple.pl następujące dokumenty::

 1. Uzupełnione i podpisane oświadczenie SEL (rozszerzenie .jpg, .png max 2MB)
 2. Aktualne badania sportowe lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu/pływania – takie zaświadczenie może wydać każdy lekarz (np. lekarz pierwszego kontaktu, lekarz POZ, lekarz medycyny sportowej) (rozszerzenie .jpg, .png max 2MB)
 3. W przypadku osób dorosłych (od 25 lat) – wypełnienie oświadczenie o stanie zdrowia (rozszerzenie .jpg, .png max 2MB)
 4. Zdjęcie twarzy zawodnika – wystarczy zrobione telefonem (rozszerzenie .jpg, .png max 1MB)
 5. Numer PESEL
 6. Adres do korespondencji
 7. Potwierdzenie opłaty licencyjnej (zgodnie z aktualnym cennikiem WMOZP na rok 2022: 60 zł – przedłużenie, 80 zł – nowa licencja) na konto Swimple
  49 1050 1025 1000 0090 8125 5607.

Co jeśli jestem już zrzeszona/zrzeszony w innym klubie?

 1. Można być zrzeszonym w innym klubie, a pływać z nami :)
 2. Można przenieść członkostwo z jednego klubu do drugiego. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy.