Licencje PZP

Od 2021 roku, wszystkich uczestników starających się o miejsce w Swimple zobligowaliśmy do posiadania aktywnych licencji PZP. 

Jako licencjonowany klub pływacki, będziemy mogli nieprzerwanie prowadzić szkolenie pływackie na obiektach sportowych także w czasie obostrzeń.

Ponadto, nasi utalentowani pływacy będą mogli spróbować swoich sił na imprezach sportowych dotychczas zarezerwowanych wyłącznie dla zawodników trenujących pływanie.

Dorośli, przed Wami otwierają się szerokie wody pływania Masters :)

Co zrobić aby uzyskać licencję polskiego związku pływackiego?

Aby otrzymać licencję należy przesłać na adres licencje@swimple.pl następujące dokumenty::

 1. Uzupełnione i podpisane oświadczenie SEL (rozszerzenie .jpg, .png max 2MB)
 2. Aktualne badania sportowe lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu/pływania – takie zaświadczenie może wydać każdy lekarz (np. lekarz pierwszego kontaktu, lekarz POZ, lekarz medycyny sportowej) (rozszerzenie .jpg, .png max 2MB)
 3. W przypadku osób dorosłych (od 25 lat) – wypełnienie oświadczenie o stanie zdrowia (rozszerzenie .jpg, .png max 2MB)
 4. Zdjęcie twarzy zawodnika – wystarczy zrobione telefonem (rozszerzenie .jpg, .png max 1MB)
 5. Numer PESEL
 6. Adres do korespondencji
 7. Potwierdzenie opłaty licencyjnej 50 zł (dotyczy dzieci powyżej 10 roku życia i dorosłych) na konto Swimple
  49 1050 1025 1000 0090 8125 5607.

Co jeśli jestem już zrzeszona/zrzeszony w innym klubie?

 1. Można być zrzeszonym w innym klubie, a pływać z nami, najważniejsza kwestia to posiadanie licencji PZP
 2. Można przenieść członkostwo z jednego klubu do drugiego.