FAQ – obozy

FAQ - obozy

Czy przejazd autokarem jest możliwy?

Tak. Jedyna zmiana jest taka, że na miejsce zbiórki uczestnika przyprowadza jeden opiekun, który nie może wchodzić do autokaru, zachowuje dystans społeczny i zaopatruje dziecko w maseczkę ochronną na czas postoju.
 

Czy mogę osobiście dostarczyć dziecko na miejsce obozu?

Tak, jednak nie ma możliwości wejścia z dzieckiem do pokoju. Dziecko przekazujemy pod opiekę kierownikowi i staramy się jak najszybciej opuścić parking, aby ograniczyć spotkania z innymi uczestnikami oraz opiekunami czy obsługą ośrodka.
 

W ilu osobowych pokojach będą zakwaterowane dzieci?

Dzieci będą zakwaterowane w pokojach 2-4 osobowych.
 

Jaka jest polityka dotycząca elektroniki na obozach?

Dzieci mają do dyspozycji swoje telefony w ciszy poobiedniej. Po tym czasie są deponowane w pojemnikach u wychowawców. Otrzymują je również na czas podróży autokarem.
 

Czy dzieci będą musiały nosić maseczki?

Nie, nie ma takiej potrzeby. Maseczka będzie potrzebna na czas postoju podczas transportu do i z ośrodka.
 

Czy dzieci będą musiały nosić rękawiczki?

Nie, nie ma takiej potrzeby. Dzieci będą mogły umyć ręce wodą z mydłem lub/i użyć płynu dezynfekującego po każdych zajęciach, przed i po posiłkach.
 

Czy będzie możliwa kąpiel w jeziorze?

Tak, będzie taka możliwość.
 

Co w przypadku podejrzenia zakażenia się koronawirusem uczestnika, kadry lub kogoś z obsługi?

W przypadku niepokojących objawów takich jak wysoka gorączka, kaszel, złe samopoczucie oraz duszności zostaną zastosowane następujące procedury:
  • Odizolowanie dziecka od pozostałych uczestników w izolatce.
  • Kontakt ze stacją sanitarnoepidemiologiczną.
  • Ocena stanu zdrowia przez specjalistę i ewentualnie:
  • Kontakt z rodzicami w celu niezwłocznego odebrania dziecka z obozu.
  • Zastosowanie zaleceń PPIS w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 

Czy dzieci będą korzystały ze wspólnego termosu z wodą?

Nie, w tym roku każde dziecko zostanie zaopatrzone w butelkę z filtrem. Na każdej butelce będzie miejsce do oznaczenia jej imieniem i nazwiskiem.
 

Czy można odwiedzać dzieci na obozie?

W tym roku w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, aby ograniczyć liczbę kontaktów z osobami z zewnątrz podjęliśmy decyzję o braku możliwości odwiedzin na obozie oraz tymczasowego odebrania dziecka pod opiekę z obozu. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko zostaje na dwa turnusy – rodzic może odebrać dziecko w przerwie miedzy jednym, a drugim turnusem.
 

Czy trzeba dostarczyć dodatkowe dokumenty w związku z COVID-19?

Tak, wymagane jest dostarczenie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka przed wyjazdem na obóz.
 

Gdzie znajdę niezbędną dokumentację do pobrania?

Wszystkie nasze dokumenty organizacyjne tzn. regulaminy, karty kwalifikacyjne, warunki uczestnictwa, zgody itd są dostępne w menu w zakładce „obozy -> dokumenty i regulaminy
 

Aktualna oferta obozów